Računovodske storitve

Ukvarjamo se z vodenjem poslovnih knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva za samostojne podjetnike, zasebnike (odvetniki, notarji...) ter za mikro in mala podjetja.

V vodenje poslovnih knjig je zajeto:
 • knjiženje poslovnih dogodkov
 • vodenje saldakontov (obveznosti in terjatve)
 • vodenje evidenc prejetih in izdanih računov
 • obračunavanje DDV
 • register osnovnih sredstev
 • obračunavanje plač, najemnin, podjemnih pogodb,…
 • obračunavanje zamudnih obresti
 • priprave medsebojnih kompenzacij
 • izdelava računov
 • izdelava računovodskih izkazov za potrebe FURS in AJPES
 • izdelava medletnih bilanc za potrebe poslovodstva
 • izdelava bonitetnih poročil za potrebe banke
 • izdelava drugih poročil za potrebe strank
 • svetovanje na področju poslovanja podjetja
 • razne druge storitve v vezi z računovodstvom