Naše računovodske storitve:


.
Vodenje glavne knjige
.
Vodenje davčnih evidenc
.
Obračun davka na dodano vrednost
.
Vodenje analitične evidence saldakontov
.
Izpisi odprtih postavk
.
Obračun amortizacije
.
Obračun plač in socialnih prispevkov
.
Obračuni raznih pogodb (npr.podjemnih…)
.
Vodenje plačilnega prometa
.
Izdelava zaključnega računa
.
Izdelava medletnih in končnih bilanc
.
Priprava dokumentacije za npr.banke, …
.
Razne druge storitve po želji stranke
.
Svetovanja


Ceno računovodskih storitev določimo takoj na začetku in se med letom ne spreminja.

Spremeni se samo v primeru, da se vaše poslovanje spremeni v tolikšni meri, da se ne more primerjati z vrednostjo računovodskih storitev, ki je bila določena na začetku poslovanja. Torej lahko pride do zmanjšanja ali povečanja vrednosti. Seveda se ob takih spremembah odločamo skupaj. Tako ohranjamo naše odnose zdrave in korektne.

Za ugodno ponudbo po konkurenčni ceni, nam pošljite izpolnjen vprašalnik na naš naslov ali pa kliknete tukaj .

Vemo, da je letos leto, ki nam lahko marsikaj doprinese ali pa celo odnese. Zato je pomembno, da ko izbirate računovodski servis, izberite dobrega, kajti le tak servis Vam lahko pomaga s svojimi strokovnimi storitvami, informacijami in nasveti.

Uporabljamo program VASCO,

tako da se uporabnikom tega programa vrednost računovodskih storitev lahko znatno zniža. Kajti z uvozom podatkov se količina dela zmanjša, važna je le kontrola, čas prenosa, čas kontrole in izdelava ddv obračuna. Seveda, če se dogovorimo, kako boste pravilno vnašali podatke, bo čas te kontrole krajši. Komuniciramo preko: e-maila, sms, telefona, osebno in preko pošte.
Kaj pa bi Vam najbolj ustrezalo, se pa lahko vedno dogovorimo tako, da bo za obe strani najbolj prav. Lahko prevzamemo dokumentacijo tudi na Vašem sedežu, vendar pod pogojem, da ste iz Domžal ali njene okolice.

Stranki vedno prisluhnemo, svetujemo in zagotovimo zaupnost podatkov.

Redno spremljamo mesečno poslovanje posameznika, zato da na koncu leta ni težav z davčnimi obveznostmi. Ob rednem mesečnem računovodenju in komuniciranju se lažje optimira davčno osnovo.